ZIENSWIJZE (bezwaar tegen MESTFABRIEK Roosendaal)

Onderstaand schrijven gaat deze week naar het College van B&W van Roosendaal. De bezoekers van Knappers.nl mogen alvast meelezen:

Aan: ​Het College van B&W van de Gemeente Roosendaal    Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal

Onderwerp: ZIENSWIJZE op het ontwerpbesluit, voor het oprichten van een productiebedrijf van een nieuwe inrichting aan de Potendreef te Roosendaal, zaaknr. 2016WB0296, fase 1. (in onderstaand document genoemd: MestFabriek)

“Geacht College,
Als geboren en getogen Roosendaler ben ik opgegroeid in de Westrand; heb hier 20 jaar geleden het ouderlijk huis gekocht. Ik kan mij de tijden herinneren dat we overlast hadden van de oude suikerfabriek. Stank, rook en fijnstof. Als mijn moeder de witte was buiten hing en de wind stond verkeerd, kon ze alles opnieuw doen. Wat er toen al in onze longen is terecht gekomen? Geen idee…
Inmiddels staat al jaren de huidige vuilverbranding zijn rook uit te blazen, naast onze woonwijk. Deze hele woonwijk grenst aan de rijksweg A17, en heeft op zich dus al genoeg luchtverontreiniging te verwerken. Ik heb de onderzoeksrapporten gelezen. Ben geen ingenieur en ga mij ook niet verdiepen in alle waarden, grenzen en normen die al of niet overschreden gaan worden, bij het in werking stellen van wat ik hier als “mestfabriek” omschrijf. Ik heb wel verstand van taal en kan begrijpend lezen. In alle rapporten vind ik het opvallend dat het vol staat met onzekerheden en termen als “mits en indien”. Er wordt letterlijk verwezen naar de gevaren.

Op mijn publiekelijk te bezoeken weblog Knappers.nl heb ik al regelmatig met enorme verbazing over de plannen gesproken. Wat mij echt boos maakt is vooral, hoe noch de gemeente Roosendaal, noch de ondernemer deze plannen bij de bewoners van Roosendaal West heeft voorgelegd en toegelicht. Er wordt voortgeborduurd op een oud bestemmingsplan wat dateert uit de jaren 70. Als wij als bevolking erachter komen dat deze mestfabriek-plannen door de gemeenteraad worden geloodst dan zien we na wat media-aandacht dat ineens (binnen 1 week) alle politieke partijen het eens zijn dat er toch een MER moet komen en een GGD onderzoek. Deze onderzoeken staan echter vol onzekerheden en ik heb persoonlijk gesproken met een longarts en oncoloog over deze verslagen. Beiden zijn van mening dat het een stuk gezonder is om niet onder de rook van een mestfabriek te gaan wonen, en toch lijkt het er nu op dat onze politiek hooguit probeert wat “zorgen weg te nemen” maar verder niet echt het belang dient van onze inwoners.
Het varkensvlees wat verwerkt wordt in Oost-Brabant vooral, wordt geëxporteerd naar het buitenland. De mestkorrels die uiteindelijk gemaakt worden van deze mest, worden geëxporteerd naar het buitenland. En omdat onze huidige afvalverwerking dus restwarmte over heeft, zou dan deze mestfabriek hier in Roosendaal moeten komen? Ik vind het dus als inwoner van de Gemeente Roosendaal onvoorstelbaar dat men dit laat gebeuren. Om niet te zeggen waanzinnig.

Mijn vragen:
1. Bij wie moet ik aankloppen als straks mijn longklachten verergeren?
2. Bij wie moet ik aankloppen als de waarde van mijn huis gaat dalen omdat ik “onder de rook van een mestfabriek” woon?
3. Bij wie moeten we als bevolking aankloppen als er straks rare ziektes ontstaan door bacteriën, waarvan nog niet exact bekend is wat de gevolgen zijn? (zie Q-koorts, varkensvirus e.d.)
4. Is het nu werkelijk niet mogelijk om een fabriek als deze, eigenlijk welke fabriek dan ook, niet naast een woonwijk te bouwen. Ofwel; zijn er geen alternatieven waar nauwelijks mensen naast wonen?

Ik ben er van op de hoogte dat heel wat mede-belanghebbenden uit de wijk gelukkig zullen ingaan op de gebrekkige communicatie, de fouten en gevaren in de rapporten, als ook de gemaakte fouten in de politieke procedures. Ben enorm blij dat er een Werkgroep Biomineralen is opgericht. Deze club mensen heeft m.i. veel beter begrepen waar dit alles over gaat dan het gemeentebestuur.

Tot slot wil ik graag dit kwijt:
Tijdens gesprekken met diverse politici uit de stad ben ik er achter gekomen dat desbetreffende bestuurders veelal nauwelijks kennis hebben van deze discussie. Wanneer ik ze daar op aanspreek komen ze vooral met regeltjes en verschuilen zich achter eerder genomen, ongezonde beslissingen. Emoties worden opzijgeschoven en diverse wethouders lijken voor alle onrust en emoties in onze wijk Westrand en daarbuiten, geen oor te hebben. Emoties zijn blijkbaar geen argumenten voor hen. Dit, in een tijd waarin zowel globaal als landelijk bewezen wordt dat emoties wel degelijk argumenten zijn.

Voor mij heeft het volgen van deze hele besluitvorming en het beluisteren van gemeenteraadsvergaderingen opgeleverd dat ik geen enkel vertrouwen meer heb in de Roosendaalse politiek. Laat staan in de ondernemingsplannen van SUEZ en ZLTO die er uiteindelijk alleen op uit zijn om geld te verdienen, los van welke schade dit voor onze gezondheid gaat opleveren.

Ik verzoek hierbij dan ook de Gemeente Roosendaal om schriftelijk mijn 4 vragen boven te beantwoorden. Verder zal ik niet schromen om persoonlijk juridische stappen te overwegen.

Rest mij u te informeren dat ik deze volledige tekst publiekelijk zal publiceren op mijn eigen site Knappers.nl. Dit doe ik vooral omdat ik namelijk van mening ben dat onze samenleving veel beter geïnformeerd had moeten worden, zowel door politiek als door de ondernemers in kwestie.

Met hartelijke groet, in afwachting van uw antwoord, John Knappers.

  5 gedachten over “ZIENSWIJZE (bezwaar tegen MESTFABRIEK Roosendaal)”

  1. Beste John.
   Helaas ben jij niet de enige die met het fenomeen mestfabriek in aanraking komt. Kijk maar eens op onze site en je zult verbaasd zijn hoe het in godsnaam mogelijk is dat men in onze gemeente doet alsof het een ver van mijn bed show is als het gaat om de mogelijke vestiging van ’s werelds grootste mestfabriek in Landhorst. Gelukkig hebben wij onmiddellijk contact opgenomen met provinciale politici, met name de PvdA, Groen Links en de Partij voor de Dieren. Samen met hen hebben wij gestreden tegen deze fabriek en het ziet er naar uit dat de Provincie nu gaat instemmen met de vestiging naar een industrieterrein in Oss. Ook daar ontstaan grote bezwaren. Heb je hulp of raad nodig, laat het weten, wij strijden al bijna drie jaar en hebben helaas de nodige ervaring opgedaan.
   Met vriendelijke groet, Giel Dekkers, voorzitter Behoud Leefbaarheid.

  2. Hoi John,

   Een helder stuk op inhoud inzake de biomineralenfabriek. Waar ik graag met je over in discussie wil zijn je opmerkingen over het vertrouwen in de politiek. Als raadslid in Roosendaal raakt me dit. Je lijkt alles en iedereen over één kam te scheren. Ik meen dat ik tot op heden helder en duidelijk heb gehandeld in dit dossier door samen met mijn fractie steun te geven aan diverse voorstellen om duidelijkheid in dit dossier te krijgen (voorbeeld MER). Stand van zaken is dat het college van B&W onder aanvoering van wethouder Lok en Theunis hierover de gemeenteraad nog dienen te berichten.
   We blijven dit dus nauwlettend volgen en het is zeker dus niet een gelopen koers.

  3. Hoi Michael, dank reactie.
   Ik spreek hier de VOLTALLIGE gemeenteraad van Roosendaal op aan. Er is in JUNI door jullie unaniem gekozen voor een NIEUWE MER. Uiteindelijk hebben jullie het laten gebeuren dat een onderzoeksbureau een advies schrijft obv oude gegevens. Dat is dus geen NIEUWE MER.
   Neem een voorbeeld aan de gemeenteraad in Oss.
   Daar komt men echt op voor de bewoners.
   Het verbaast mij dat de gemeenteraad als geheel dit alles hier in Roosendaal lijkt te laten gebeuren. Vandaar mijn “klacht over één kam geschoren”. Ik besef heus dat de ene partij zich wat meer heeft laten horen dan de andere.

  4. Mijn steun heb je ik sta voor 100 % achter jou opvattingen aangaande de gehele gang van zaken met betrekking tot de Mestfabriek al ben ik geen jurist ik weet heel goed dat hier van alles fout gaat en of is gegaan hier zijn gewoon weer enkele mensen bezig om hun zin door te drijven vlgs mij .

  5. John,

   Het stuk gelezende te hebben sta ik volledig achter je. Wat fijnstof betreft zijn we al belazerd door de gemeenteraad welke gemeente bouwt zijn scholen langs snelwegen en rommelt aan de fijnstof norm. Juist Roosendaal. Dat de jeugd onherstelbare schade aan de luchtwegen oploopt is hun een zorg. Zelfs bij de best beveiligde bedrijven gaat het wel eens goed mis; het wachten is op dodelijke slachtoffers. Dan kan men zeggen: “als we dat hadden geweten….”

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.