WaaromDan.nl

Over Knappers.nl:

Knappers.nl is een weblog, waar ik eind 2007 mee ben gestart. De inspiratie die ik heb opgedaan in mijn leventje en de verdieping in de Advaita Vedanta filosofie (zie toelichting onderaan) hebben samen een “drang tot schrijven” veroorzaakt. Soms moet je niet te veel willen verklaren. Gewoon doen wat goed voelt, waar je gelukkig van wordt; jou en mijzelf verwonderen.

Knappers.nl, waarom? Gewoon omdat ik het leuk vond. Dat was de eerste reden waarom ik met deze blog ben begonnen. In 2007, toen ik deze blog ben gestart, was ik vooral zoekende, verslond boeken, en praatte met allerlei mensen over de oude wijsgeren uit diverse filosofische stromingen.

In de loop der jaren is de drang om te zoeken verminderd.
Gevonden worden is ook een kunst. 
Lees je liever het uitgebreide verhaal? Ga je gang: De mens is zoekend. Op zijn pad komt hij velen tegen, die net zo zoekend zijn als hij zelf. Soms zoeken we spontaan, soms omdat het moet. Omdat het niet anders kan doordat er paden zijn afgesloten. Maar altijd is er wel iemand die licht werpt op jouw pad.

Alles wat we geven in het leven, krijg je terug. Behalve gisteren, die dag is voorbij. Morgen moeten we maar afwachten. Dit ene moment is wat we hebben. Nu. En NU leg je niet vast in woorden. Wat vindt je hier dan wel? Enkele vragen voor jouw dolende verstand, en wat voedsel voor jouw eindeloze, hongerige ziel.

Op Knappers.nl schrijf ik sinds december 2007 columns, teksten, spinsels en gedichten. Geïnspireerd door het leven zelf en door een aantal (spirituele) schrijvers, die mijn kijk op het leven de afgelopen jaren hebben veranderd. Schrijvers als Anselm Grun, Sogyal Rinpoche, Paulo Coelho, Kahlil Gibran, Eckhart Tolle, Ramesh Balsekar, en Katie Byron. Genoemde schrijvers komen uit totaal verschillende (religieuze en filosofische) tradities zoals het christendom, taoïsme, zen, soefisme, islam, boeddhisme en hindoeïsme. Aan de minder bekende Advaita Vedanta traditie (en hun schrijvers) besteed ik regelmatig aandacht, en aan de rechterkant vind je ook een rubriek met links naar “Advaita sites”.

De “advaita” studie heeft er vooral voor gezorgd dat niet alleen mijn kijk op de wereld, het leven, en mijzelf is veranderd, maar vooral dat het punt van waaruit ik waarneem, is verschoven. Mijn leraar Rob van Dijk (oprichter van Advaita.nl, overleden in 2011) ben ik hier erg dankbaar voor. Ik realiseer me meer en meer, dat ik niet mijn gedachten ben. En dat ik zeker (gelukkig, haha) geen gedachte ben in jouw hoofd.

Graag wil ik hier toevoegen dat het niet mijn bedoeling is om jou als lezer te bekeren tot een bepaalde religie (ik geloof, maar niet in religie) of anderszins “zieltjes te winnen”. Ik kijk gewoon naar het theater van het leven, met mijn eigen ogen. Voor zover “ik” al die waarnemer ben?

Om met de woorden van Alexander Smit te besluiten: “Er zijn slechts twee problemen: óf er is iets wat we niet willen, óf we willen iets wat er niet is”. Juist de tegenstelling in deze wijsheid, maakt de idealist in mij wakker.

Inzicht zorgt voor bewustwording en dit heeft weer acceptatie tot gevolg. Zowel bij jezelf, als bij de ander. Want kijk eens goed naar die ander. Is die wel zo “anders”?

 

De Advaita Vedanta Filosofie (een toelichting)

De Advaita Vedanta filosofie (non-dualiteit) heeft mij enorm geïnspireerd om wat verder na te denken over het leven en mijn persoonlijke rol daarin. Als filosufferd beschouw ik mijzelf geen aanhanger van een religie maar heb mijzelf wel verdiept in diverse religies en levenswijzes. De Advaita heeft mij het meest geraakt en enorm geholpen bij mijn zoektocht.

Advaita is de “filosofie van de non-dualiteit”. Het woord Advaita heeft drie lettergrepen, maar wordt vaak verkeerd (ad-vaita) uitgesproken. Spreek uit: à-dwai-ta. Letterlijk betekent het: “niet-twee-heid”. Vedanta betekent: “kennis-einde”. Het systeem gaat uit van de on-scheidbaarheid van individu en geheel, van mens en schepping, van de schepper en zijn schepping. Door langdurig vergeten denkt de mens echter dat hij los staat van de schepping.  Zo ontstaat frictie, strijd, aantrekking en afstoting.  Als de mens zich zijn ware natuur herinnert, onafgescheiden van de schepping, komt de dualiteit (als strijd) tot vrede en rust, tot eenheid. (Voorgaande tekst komt van www.advaita.nl met dank aan Rob van Dijk.)

Nu een stukje uit de uitleg uit Wikipedia, de vrije encyclopedie: De Advaita Vedānta is een filosofisch-religieuze onderschool binnen de Vedanta en vertegenwoordigt een puur monistische of nondualistische manier van denken. A-dvaita (niet-tweeheid) duidt op non-dualisme. De belangrijkste filosoof van deze stroming is Sri Shankara. In de advaita vedanta of advaitavada ligt de nadruk op jnana yoga. Jnana yoga betekent letterlijk “kennis yoga” of “eenwording door kennis”. Het is die tak van de yoga waarbij men tracht via kennisverwerving over de aard van het bewustzijn tot zelfverwerkelijking of realisatie van de ware aard van atman (het “zelf” ontdaan van alle illusies omtrent de eigen aard) te komen. In de advaitavada wordt, net als in de boeddhistische shunyavada, de relatieve werkelijkheid, de scheiding tussen het eigen bewustzijn en het Kosmisch Bewustzijn ontkend en wordt alleen de absolute werkelijkheid als waarheid erkend (puur monisme).

(foto: The River Purna at Ashrama) Advaita Vedanta wordt ook de filosofie van de eenheid genoemd en is gebaseerd op oude geschriften als de Veda’s, de Upanishads en de Bhagavad Gita. De Advaita komt uit India en werd in Nederland geïntroduceerd door Wolter Keers. Op Knappers.nl vind je een aantal leraren en/of boeken.

Van o.a. de volgende schrijvers uit de Advaita traditie heb ik boeken gelezen: Om te beginnen van mijn leraar Rob van Dijk, de oorspronkelijke oprichter van Advaita.nl. Verder heb ik veel gelezen van o.a. Ramesh Balsekar, Eckhart Tolle, Tony Parsons, Thomas Byrom, Swami Dayananda, Nisargadatta, Wolter Keers, Leo Hartong en Alexander Smit. Van deze laatste man, overleden in 1998 zijn goede opnames te zien op de link www.advaitaweb.nl

Via Google kun je uiteraard op de zoekwoorden “advaita vedanta” ook van alles aan de weet komen over deze filosofie. Verder zijn er heel wat blogposts te vinden, in de linker kolom, onder “Berichten per rubriek”, die zijn geïnspireerd door de “Advaita Vedanta filosofie”.

 

FILOSOFIE & PSYCHE

PSYCHE

fpglogo

Al enkele jaren heb ik contact met het Fonds Psychische Gezondheid. Regelmatig schrijf ik op weblogs en fora om mensen die last hebben van het taboe over psychische problematiek een hart onder de riem te steken. De pagina “Anti Stigma” en de rubriek links met deze titel (en alle berichten) vertellen je hier meer over. Openheid zorgt voor bewustwording. Bewustwording helpt bij acceptatie, zowel bij jezelf als bij de ander.

Eind augustus 2013 heb ik besloten om ambassadeur te worden voor het Fonds Psychische Gezondheid. De trouwe bezoeker van deze weblog zal het niet verbazen.

Een korte toelichting van de website van het fonds: “Fonds Psychische Gezondheid financiert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. Ons doel is nieuwe en betere behandelmethoden mogelijk te maken. Wij willen mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven.”

Nog even over het begrip:

ANTI STIGMA:

ANTI STIGMA is de titel van de rubriek, die ik in oktober 2010 ben gestart. Een vertaling voor het begrip Anti Stigma (wat ik zonder taalkundige verantwoording, graag met hoofdletters schrijf) vind je op Wikipedia. Mijn korte vertaling. Anti = tegen. Stigma = stempels. Ik ben dus tegen stempels. Stempels op mensen. Labelen dus. Etiketten plakken, hoe je het noemen wilt. Hiernaast heb ik een plaatje afgebeeld van Stephen Fry, een man die wereldwijd baanbrekend werk heeft verricht als het gaat om taboedoorbrekend denken rondom psychische problemen.

Mensen worden o.a. vanwege hun afkomst, handicap, huidskleur of religie steeds vaker in hokjes gestopt. Hokjes waar we dan een naam op plakken. Lekker veilig, lekker makkelijk. Vooroordelen. Daar ben ik dus op tegen. De trouwe bezoekers van mijn blog weten waarom. Ben jij nieuw hier? Lees eens in de rubriek “Anti Stigma”, te beginnen bij de eerste posting van 22 november 2010, dan is het snel duidelijk.

Ieder mens is uniek, en een perfect mens ben ik nog nooit tegen gekomen. Ook al ben ik liever ergens voor dan tegen, ook al schrijf ik liever over liefde dan over haat, toch heb ik besloten om met Knappers.nl meer te gaan schrijven over Anti Stigma. Omdat ik zelf weet hoe het is om in een hokje gestopt te worden.

Mijn “hokje” heb ik gesloopt. Als jij het nog ziet, is het jouw hokje. Ik hoop dat ik er toe bij mag dragen dat anderen ook hun hokjes, als ze dat willen en durven, mogen slopen. Want in onze ware natuur, bestaan geen hokjes. Daar zijn we allemaal gelijkwaardig.

samensterk-kleiner logo0cf682aVoor de mensen die op LinkedIN zitten, er is daar een groep enthousiaste mensen die, vanuit allerlei achtergronden, samen stijden tegen stigma: Samen Sterk Tegen Stigma!

 

Deze site is continu in aanbouw.

Sinds december 2007 online. Werkt er een link niet? Ben je het ergens niet mee eens? Heb je vragen of opmerkingen? Reageer gerust. Zie de pagina “Contact”. Veel leesplezier op deze site! Met hartelijke groet, John.

M.b.t. mijn gedichten: © John Knappers

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WakkerMaker. Gelooft niet alles wat hij denkt!