Verzet tegen het mestbeleid groeit in heel Brabant

Onderstaande tekst is eind juni ingesproken in de Provinciale Staten Brabant door Maria Berkers. Net als in Roosendaal wordt er in Deurne gestreden tegen stank. Proberen burgers op te komen voor een gezond leefmilieu. Voor meer info, zie Stopdestank.nl 

Hier de tekst van Maria:

De geheimzinnige poppenspeler

Bijna 40 procent van de begroting van de Europese Unie gaat naar landbouw. Nederland krijgt jaarlijks 1 miljard. Driekwart daarvan gaat als inkomenssteun naar boeren.

Dat moet een florerende landbouw opleveren, zou je zeggen. Het tegendeel is waar. De situatie is desastreus: de biodiversiteit holt achteruit; water en lucht raken vergiftigd; de bodem sterft.

GS stelt voor om de uitbreiding van de veestapel te beknotten en de dodelijke stikstofuitstoot aan banden te leggen. En dan heb je de poppen aan het dansen. Boeren klagen steen en been en presenteren zich collectief als slachtoffer van dit voorgenomen beleid.

Bizar. De werkelijke slachtoffers van de huidige landbouw zijn de burgers. Buitengebieden zijn onleefbaar; mensen worden ziek van stank en fijnstof; ze overlijden ten gevolge van zoönosen; sociale cohesie wordt om zeep geholpen.

Onze overheid faciliteert een industrie die in een normale markt al lang verdwenen zou zijn. Hoe kan dat? Wie is toch de geheimzinnige poppenspeler die achter de schermen politiek aan de touwtjes trekt? Zouden het dan toch de banken zijn?

De voorzichtige eerste stap van dit college om de groei van de veestapel te beteugelen en de dodelijke stikstofuitstoot terug te dringen verdient en krijgt onze steun. Met het mestbeleid zijn we minder blij. Het massale verzet tegen mestverwerking zal de komende tijd alleen maar toenemen. Er is maar één oplossing voor het mestoverschot: veel minder beesten!

Dat lijkt zo logisch, maar…. de geheimzinnige poppenspeler denk daar blijkbaar anders over.

Het wordt tijd om eens achter de gordijntjes van de poppenkast te kijken. Het wordt tijd voor ‘Follow the Money’.

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *