Categorie archief: * STOP de MESTFABRIEK in Roosendaal

STRONT

STRONT.

Ja STRONT (in deze varkensmest) was feitelijk de aanleiding dat ik exact een week geleden een OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN ROOSENDAAL stuurde. Velen hebben deze brief gelezen. Mijn statistieken wijzen uit dat meer dan 3.000 mensen dit artikel volledig geopend hebben, en alleen al op Facebook is het artikel bijna 50 keer gedeeld. Ook daar een bereik van 5.000 mensen. Op mijn blog zelf en op de sociale media heb ik reacties van mensen uit het hele land, inclusief politici van de Provincie Brabant. Men is het met mij eens, dat het belachelijke plannen zijn….. om een MESTFABRIEK naast een woonwijk in de Gemeente Roosendaal te bouwen.

Iedereen die in Roosendaal iets doet met de politiek of bestuur heeft hem zo ongeveer gelezen. Zo niet, dan ben je een week met vakantie geweest of leef je communicatief ergens onder een steen. Ik heb de brief ingeleverd bij de GRIFFIE en hij is als ingezonden stuk vermeld in de dagmail van de gemeenteraad. Lopende het onderzoek wat de Gemeente Roosendaal doet, vindt men het wellicht moeilijk een reactie te geven.

Let op: ik heb de brief separaat gestuurd aan burgemeester Niederer en ook wethouder Lok en wethouder Theunis hebben hem beiden ontvangen. Tot op dit moment; NUL REACTIE van BenW.

Nog niet eens een bericht als: “Beste John, we hebben hem ontvangen, en we nemen je vragen in beraad”. Of iets als “John, leuk geschreven, maar we hebben echt schijt aan jouw ongerustheid”.

Ze hadden ook kunnen reageren met:

“John, we vinden jouw vragen omtrent de volksgezondheidsrisico’s zo ontzettend moeilijk dat we ze in DECEMBER ook al niet beantwoorden, nee we zijn liever druk met een onderzoek, samen met de ondernemer om te kunnen kijken hoe we de MESTFABRIEK er toch met een omweg tussendoor kunnen drukken.”

Of: “We willen die stinkende mestfabriek ook niet, maar gaan een vreemd spelletje spelen om te kijken of we onder die claims uit kunnen komen”.

Natuurlijk zijn dit zieke gedachtes van mij, die mag ik niet hebben. Nee, ik moet vertrouwen op een bestuur van onze stad, wat er voor zorgt dat wij geen levensgevaarlijke mestfabriek naast onze wijk krijgen.

Maar, beste Roosendalers, zeg het mij, heeft u nog vertrouwen in het bestuur van onze stad?
Voorlopig weet ik eigenlijk maar een ding zeker. STRONT stinkt, maar ruikt misschien een stuk prettiger dan de werkwijze die ons college van Burgemeester en Wethouders er op na houden.

Voelt u zich als bestuurder aangesproken door mijn nare kritiek? Reageer gewoon openlijk onder dit artikel, want aan mailtjes met “bladiebla en we zien het wel” daar veeg ik inmiddels mijn kont mee af.

Zoals u ziet, mijn blogpost begon en eindigt ook met …..

STRONT.

OPEN BRIEF aan de burgemeester van Roosendaal; J. Niederer

OPEN BRIEF aan de burgemeester van Roosendaal; J. Niederer,

Geachte burgemeester,

Zoals u weet, maak ik mij (samen met vele Roosendalers) al meer dan een jaar zorgen omtrent de plannen voor een Biomineralen Fabriek naast onze woonwijk in Roosendaal. Hierover heb ik al diverse malen geschreven, zie de artikelen in deze rubriek op mijn weblog.

Gisterenavond zag ik met ontsteltenis de beelden uit België. Twee dorpen moesten worden ontruimd vanwege een GIFWOLK omdat er iets mis ging bij een mestverwerkingsbedrijf. Zie het artikel op Nu.nl.

Vanmorgen las ik al ergens dat iemand het mogelijke procedé in Roosendaal wat veiliger vond, omdat hier dan gewerkt zou gaan worden met ZWAVELZUUR en in België met SALPETERZUUR. Nee, dat stelt nogal gerust.
Voor de mensen die niet weten wat de risico’s zijn bij ZWAVELZUUR, zou ik zeggen: Googel gewoon even.

Buiten dit soort rampspoed berichten hebben wij inwoners van Roosendaal afgelopen 13 februari duidelijk onze bezwaren nog eens een keer onderbouwd. Daarna heeft de GEMEENTERAAD met een meerderheid een motie aangenomen waarbij het college de opdracht heeft gekregen de mestfabriek te weigeren.

U als burgemeester maakte iedereen duidelijk dat er dan sprake kon zijn van een ONRECHTMATIGE DAAD.

Mijn vragen aan u als burgemeester, zijn exact dezelfde als die ik eerder in mijn ZIENSWIJZE heb gesteld, en waar tot nu toe nog niemand antwoord op heeft gegeven:

Mijn vragen, opnieuw, aan de burgemeester:
1. Bij wie moet ik aankloppen als straks mijn longklachten verergeren?
2. Bij wie moet ik aankloppen als de waarde van mijn huis gaat dalen omdat ik “onder de rook van een mestfabriek” woon?
3. Bij wie moeten we als bevolking aankloppen als er straks rare ziektes ontstaan door bacteriën, waarvan nog niet exact bekend is wat de gevolgen zijn? (zie Q-koorts, varkensvirus e.d.)
4. Is het nu werkelijk niet mogelijk om een fabriek als deze, eigenlijk welke fabriek dan ook, niet naast een woonwijk te bouwen. Ofwel; zijn er geen alternatieven waar nauwelijks mensen naast wonen?

Deze vragen heb ik 11 december gesteld aan het college van B en W te Roosendaal en aan alle raadsleden. Ik heb nog geen enkel antwoord hierop gekregen.

Een extra vraag, speciaal voor u: is het geen ONRECHTMATIGE DAAD om een ongezonde en gevaarlijke mestfabriek naast een woonwijk te plaatsen?

Graag uw reactie.
Met hartelijke groet,

John Knappers.
(Een burger uit Roosendaal, die er van uit gaat dat het de plicht is van een burgemeester om de volksgezondheid te beschermen.)

Maandag 13 febr: 19:30 uur, Raadszaal, Roosendaal

Beste ROOSENDALERS, en andere sympathisanten. Sommigen van jullie DENKEN dat de gemeente de vergunning aan de mestfabriek MOET gaan verlenen, obv info uit de krant. Wanneer echter blijkt dat de MER COMMISSIE en de Omgevingsdienst en bestuurders en ambtenaren van Roosendaal continu blunderen zal de mestfabriek er nooit komen! Kom dus MORGENAVOND naar de HOORZITTING. Het gerucht gaat in Roosendaal dat de Nationale Ombudsman ook al is ingelicht. Deze HOORZITTING zal starten om 19:30 en worden bijgewoond door Media en TV.

Als geboren en getogen Roosendaler zal ik (samen met vele anderen) tijdens deze hoorzitting persoonlijk nogmaals duidelijk maken waarom het plaatsen van een MESTFABRIEK naast onze woonwijk EEN BELACHELIJK PLAN is.

Kom jij 13 februari naar de Raadszaal in Roosendaal?

Maandag, 13 februari (aanvang 19:30 uur) is er in de Raadszaal op de markt in Roosendaal een HOORZITTING. Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend TEGEN de plannen voor de stinkende MESTFABRIEK zullen worden gehoord. In de media sprak men over de verzachtende term BIOMINERALEN FABRIEK, alsof het iets gezonds zou zijn!! Nee dus. Hou jij Roosendaal graag gezond? Wil jij geen mestfabriek naast een woonwijk? Kom dan ook bij wijze van protest!

 

Roosendaal – Mestfabriek: 2 – 0, nu de 2e helft nog

Roosendaal – Mestfabriek. 2-0, de eerste helft zit erop. Dat is het gevoel wat ik had, nadat ik vanmiddag hoorde van het geweldige nieuws. Twee belangrijke partijen in de plaatselijke politiek, VVD en Roosendaalse Lijst hebben eindelijk ook besloten dat de plannen niet deugen en gestopt moeten worden. Er komt een motie! En daar zijn wij als bewoners uit de wijk Westrand BLIJ mee. We hebben de laatste weken niet voor niets onze onrust gedeeld in de media.

Bijgaand ook een artikel uit BnDestem deze week:De trouwe lezers van Knappers.nl weten dat we hier met inmiddels heel wat wijkbewoners strijden tegen de komst van een Biomineralen Fabriek. ZLTO en SUEZ hebben een tijd geleden plannen gemaakt, en helaas, omdat de Roosendaalse politiek de afgelopen jaren toch heeft zitten slapen, mocht zo’n fabriek er dus min of meer komen. Ook daar werd zwaar over gediscussieerd.

Gelukkig hebben het afgelopen jaar de Werkgroep Biomineralen en andere betrokken al duidelijk gemaakt dat de plannen rammelden. Dat er rapportages werden geschreven over een installatie die in feite niet bestaat. Eindelijk beseffen nu ook de grotere politieke partijen hier, dat er onverantwoorde risico’s worden genomen, als men toch deze fabriek naast een woonwijk zou plaatsen. Maar goed, 13 februari is in de Raadszaal op de Markt een hoorzitting, om 19:30 uur. Daar zullen we met zijn allen (de indieners van de ZIENSWIJZES) alsnog juridisch goed moeten onderbouwen dat de plannen niet veilig waren. Al maanden lang kwamen er vanuit de oppositie partijen tegengeluiden. Vooral VLP, SP en PvdA trokken de protestkar. Waarbij veel respect voor Jos Heeren en Olaf Mouwen van de VLP die binnen de gemeenteraad het meeste hun tanden hebben laten zien.

Toch zou ik al die politici (en ik heb er heel wat gesproken de laatste maanden) willen vragen om er nu eens GEEN POLITIEK spel van te maken. Besef nu eens met zijn allen dat jullie als voltallige Gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van ons, de inwoners.

Ik wil iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet tegen de MestFabriek alvast bedanken en heel veel succes wensen, ook de komende maanden. Hou voet bij stuk, steek elkaar nu eens niet de (politieke) loef af en zorg SAMEN dat onze stad gezond blijft.

Betrokkenen: volg svp ook de komende dagen via Facebook deze pagina: Werkgroep Biomineralen. Ik, John, maak geen deel uit van deze werkgroep, maar volg en steun hen wel vanaf het begin van onze protesten.

 

SOAP rond MESTFABRIEK Roosendaal

img_0762De SOAP, rond de idiote plannen voor een mestfabriek naast een woonwijk in Roosendaal, gaat verder. Als betrokken inwoner volg ik dit proces nu een jaar. Heb er diverse blogs over geschreven. Zoek rechts boven even op de term MESTFABRIEK en het gaat vanzelf lekker ruiken…
Met stijgende verbazing zie ik hoe zowel gemeenteraad als college van BenW het eigenlijk gewoon (lijken te?) laten gebeuren dat er een MESTFABRIEK naast een woonwijk mag worden gebouwd.

Als je politici erop aanspreekt, tonen ze 1 op 1 hun zorgen. Echter, bij de gemeente lijkt men zeer volgzaam al het gekluns van een wethouder en wat collega’s te vertrouwen. Blijkbaar wonen ze niet in onze wijk? Zijn ze niet geïnteresseerd in de gezondheid van mij, mijn kinderen, en mijn kleindochter?

Als deze mestfabriek er onverhoopt mocht komen, zal ik mij diep schamen als Roosendaler. Los nog van het ongezonde aan alle plannen is het waanzinnig om te zien hoeveel gekluns er in beleid plaats vindt. En een wethouder Lok beweert rustig in de krant dat er in “het MER rapport” geen fouten staan. Maar natuurlijk….. ???????

Mocht meneer Lok dit toevallig lezen. Dan raad ik deze man aan eens aan een longarts te vragen, of hij/zij naast een mestfabriek zou willen wonen. Ach, meneer Lok straalt sowieso uit, als ik naar hem kijk en luister, dat het hem allemaal NIETS interesseert.

Mocht het hem wel iets interesseren? Reageren staat vrij.

P.S. Ik hou er normaliter niet van om iets op de persoon te spelen, maar gezien de ontwikkelingen rest mij niets anders dan op deze wijze, samen met vele anderen, aktie te blijven voeren. Tot aan de rechtbank toe.

Werkgroep Biomineralen reageert op ontwerpbesluit mestfabriek

De Werkgroep Biomineralen die zich verzet tegen de komst van de mestverwerkende fabriek aan de Potendreef te Roosendaal, diende deze week haar zienswijzen in bij het College van Roosendaal op het ontwerpbesluit van de mestfabriek van ZLTO.

In haar schrijven reageert  de Werkgroep op de door ZLTO ingediende rapporten, het MER – en GGD – rapport en het door het College van Roosendaal opgestelde ontwerpbesluit.

biomineralen-img150De Werkgroep wijst het College er op dat  de grondwet de overheid verplicht tot bewoonbaarheid van het land,  de bescherming en verbetering van het leefmilieu en het nemen van  maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Zij vraagt zich af hoe dit te rijmen valt  met een fabriek die een last en gevaar voor de omgeving in zich bergt. .

Zij constateert dat het al vanaf 2013  zowel bij ZLTO als bij het College ontbrak aan enige bereidheid tot communicatie met  de bewoners van het aangrenzende industrieterrein, de Westrand en een deel van het Centrum. Dat gebeurde pas in 2016 toen ZLTO dacht dat men de fabriek toch niet meer tegen kon houden

Naar de mening van de Werkgroep zijn de rammelende rapporten een aaneenrijging van aannames, berekeningen, onzekerheden en veronderstellingen.

Een voorbeeld daarvan is het zoveelste geurrapport waar duidelijk uit blijkt dat men probeert met gebruik van formules tot een acceptabel rekenkundig resultaat te komen: de geurnorm. En dat zou in de praktijk dus weleens behoorlijk tegen kunnen gaan vallen.

En terwijl in de  rapporten het gebrek aan gegevens en de schattingen de pagina’s uitpuilen. beweert het MER-rapport dat er geen leemten in kennis zijn.

Een MER rapport dat volgens het College het voortbrengsel zou moeten zijn van de op 23 juni 2016 door de gemeenteraad ingediende motie. Een zogenaamd MER  rapport wat echter de Werkgroep doet denken aan een spreuk van Jan Vercammen “Bedrogen worden is vervelend, dat weten is onaangenaam, maar weten dat men het weet is onuitstaanbaar.”

Zij merkt nog op dat met deze handeling van het College het belang van de omwonenden werd en is geschaad, maar dat dat kennelijk niet van belang werd geacht, ook niet door de Raad.

De Werkgroep vindt dat het handelen van het College de indruk wekt van vooringenomenheid en partijdigheid wat  in strijd is met het bestuurlijke Fair Play beginsel  .

Naar de mening van de Werkgroep is de  mestfabriek een proefproject. Men had mogen verwachten dat de uiterste nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en voorzichtigheid zou worden betracht. Het tegendeel is waar. Als de Werkgroep en de bewoners niet van zich hadden laten horen , had de fabriek er al gestaan met alle gevolgen van dien.

De Werkgroep constateert dat het het GGD rapport mankeert aan eigen inbreng en men in feite alleen maar achter de Omgevingsdienst, het College en de ZLTO aanloopt. De GGD verwacht dat de overlast acceptabel zal zijn. Alleen vergeet de GGD aan te geven wat zij daar onder verstaat.

Helemaal onbegrijpelijk vindt de Werkgroep het gemis aan artikelen over handhaving in het ontwerpbesluit. Op grond van haar ervaringen in het verleden weet de Werkgroep dat, zo niet aan de voorschriften en opgelegde normen zal worden voldaan, het gewoonte is dat er doorgesukkeld zal worden. De fabriek zal  toegestaan worden te experimenteren met allerhande maatregelen en kan zo jaar op jaar een wijk/woonbuurt terroriseren.

De omwonenden hebben dan slechts twee middelen tot hun beschikking: klacht op klacht op klacht op klacht indienen tot ze een ons wegen of gaan verhuizen. De Werkgroep  is van mening dat de omwonenden op die wijze vogelvrij verklaard worden en dat hun woongenot en gezondheid ondergeschikt gemaakt worden aan het belang van Biomineralen B.V..

Zij eist dan ook van het College, zo die van zins zou zijn de vergunning aan Biomineralen te verlenen, dat in de vergunning de sancties vermeld moeten worden  welke zullen worden toegepast als door Biomineralen B.V. niet voldaan zal worden aan de voorwaarden, voorschriften of/en opgelegde normen. Het College zal tevens aan dienen te gegeven op welk moment de sancties zullen leiden tot het onder bestuursdwang stilleggen en/of definitief sluiten van het bedrijf Biomineralen B.V.

De Werkgroep  stelt dat, mochten sancties in de omgevingsvergunning ontbreken, de Werkgroep dat dan zal opvatten als een door het College bewust aansturen op een schending van het vertrouwensbeginsel.

Wat de Werkgroep betreft is er slechts één oplossing om alle problemen in de toekomst te voorkomen: geen vergunning verlenen.

Werkgroep Biomineralen

Zie o.a. Facebook:  https://www.facebook.com/STOPMestfabriek/

ZIENSWIJZE (bezwaar tegen MESTFABRIEK Roosendaal)

Onderstaand schrijven gaat deze week naar het College van B&W van Roosendaal. De bezoekers van Knappers.nl mogen alvast meelezen:

Aan: ​Het College van B&W van de Gemeente Roosendaal    Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal

Onderwerp: ZIENSWIJZE op het ontwerpbesluit, voor het oprichten van een productiebedrijf van een nieuwe inrichting aan de Potendreef te Roosendaal, zaaknr. 2016WB0296, fase 1. (in onderstaand document genoemd: MestFabriek)

“Geacht College,
Als geboren en getogen Roosendaler ben ik opgegroeid in de Westrand; heb hier 20 jaar geleden het ouderlijk huis gekocht. Ik kan mij de tijden herinneren dat we overlast hadden van de oude suikerfabriek. Stank, rook en fijnstof. Als mijn moeder de witte was buiten hing en de wind stond verkeerd, kon ze alles opnieuw doen. Wat er toen al in onze longen is terecht gekomen? Geen idee…
Inmiddels staat al jaren de huidige vuilverbranding zijn rook uit te blazen, naast onze woonwijk. Deze hele woonwijk grenst aan de rijksweg A17, en heeft op zich dus al genoeg luchtverontreiniging te verwerken. Ik heb de onderzoeksrapporten gelezen. Ben geen ingenieur en ga mij ook niet verdiepen in alle waarden, grenzen en normen die al of niet overschreden gaan worden, bij het in werking stellen van wat ik hier als “mestfabriek” omschrijf. Ik heb wel verstand van taal en kan begrijpend lezen. In alle rapporten vind ik het opvallend dat het vol staat met onzekerheden en termen als “mits en indien”. Er wordt letterlijk verwezen naar de gevaren.

Op mijn publiekelijk te bezoeken weblog Knappers.nl heb ik al regelmatig met enorme verbazing over de plannen gesproken. Wat mij echt boos maakt is vooral, hoe noch de gemeente Roosendaal, noch de ondernemer deze plannen bij de bewoners van Roosendaal West heeft voorgelegd en toegelicht. Er wordt voortgeborduurd op een oud bestemmingsplan wat dateert uit de jaren 70. Als wij als bevolking erachter komen dat deze mestfabriek-plannen door de gemeenteraad worden geloodst dan zien we na wat media-aandacht dat ineens (binnen 1 week) alle politieke partijen het eens zijn dat er toch een MER moet komen en een GGD onderzoek. Deze onderzoeken staan echter vol onzekerheden en ik heb persoonlijk gesproken met een longarts en oncoloog over deze verslagen. Beiden zijn van mening dat het een stuk gezonder is om niet onder de rook van een mestfabriek te gaan wonen, en toch lijkt het er nu op dat onze politiek hooguit probeert wat “zorgen weg te nemen” maar verder niet echt het belang dient van onze inwoners.
Het varkensvlees wat verwerkt wordt in Oost-Brabant vooral, wordt geëxporteerd naar het buitenland. De mestkorrels die uiteindelijk gemaakt worden van deze mest, worden geëxporteerd naar het buitenland. En omdat onze huidige afvalverwerking dus restwarmte over heeft, zou dan deze mestfabriek hier in Roosendaal moeten komen? Ik vind het dus als inwoner van de Gemeente Roosendaal onvoorstelbaar dat men dit laat gebeuren. Om niet te zeggen waanzinnig.

Mijn vragen:
1. Bij wie moet ik aankloppen als straks mijn longklachten verergeren?
2. Bij wie moet ik aankloppen als de waarde van mijn huis gaat dalen omdat ik “onder de rook van een mestfabriek” woon?
3. Bij wie moeten we als bevolking aankloppen als er straks rare ziektes ontstaan door bacteriën, waarvan nog niet exact bekend is wat de gevolgen zijn? (zie Q-koorts, varkensvirus e.d.)
4. Is het nu werkelijk niet mogelijk om een fabriek als deze, eigenlijk welke fabriek dan ook, niet naast een woonwijk te bouwen. Ofwel; zijn er geen alternatieven waar nauwelijks mensen naast wonen?

Ik ben er van op de hoogte dat heel wat mede-belanghebbenden uit de wijk gelukkig zullen ingaan op de gebrekkige communicatie, de fouten en gevaren in de rapporten, als ook de gemaakte fouten in de politieke procedures. Ben enorm blij dat er een Werkgroep Biomineralen is opgericht. Deze club mensen heeft m.i. veel beter begrepen waar dit alles over gaat dan het gemeentebestuur.

Tot slot wil ik graag dit kwijt:
Tijdens gesprekken met diverse politici uit de stad ben ik er achter gekomen dat desbetreffende bestuurders veelal nauwelijks kennis hebben van deze discussie. Wanneer ik ze daar op aanspreek komen ze vooral met regeltjes en verschuilen zich achter eerder genomen, ongezonde beslissingen. Emoties worden opzijgeschoven en diverse wethouders lijken voor alle onrust en emoties in onze wijk Westrand en daarbuiten, geen oor te hebben. Emoties zijn blijkbaar geen argumenten voor hen. Dit, in een tijd waarin zowel globaal als landelijk bewezen wordt dat emoties wel degelijk argumenten zijn.

Voor mij heeft het volgen van deze hele besluitvorming en het beluisteren van gemeenteraadsvergaderingen opgeleverd dat ik geen enkel vertrouwen meer heb in de Roosendaalse politiek. Laat staan in de ondernemingsplannen van SUEZ en ZLTO die er uiteindelijk alleen op uit zijn om geld te verdienen, los van welke schade dit voor onze gezondheid gaat opleveren.

Ik verzoek hierbij dan ook de Gemeente Roosendaal om schriftelijk mijn 4 vragen boven te beantwoorden. Verder zal ik niet schromen om persoonlijk juridische stappen te overwegen.

Rest mij u te informeren dat ik deze volledige tekst publiekelijk zal publiceren op mijn eigen site Knappers.nl. Dit doe ik vooral omdat ik namelijk van mening ben dat onze samenleving veel beter geïnformeerd had moeten worden, zowel door politiek als door de ondernemers in kwestie.

Met hartelijke groet, in afwachting van uw antwoord, John Knappers.

Zitten wij in 2046 in de SHITZOOI in Roosendaal?

Hij vond het jammer dat ik er volgens hem “met gestrekt been in ging”. Een wethouder in Roosendaal, die ik aansprak op sociale media. En ja, inderdaad, ik heb behoorlijk gedramd op twitter, en met een filmpje op YouTube. En op Facebook. Als ongeruste inwoner van Roosendaal, die liever niet naast een stinkende mestfabriek komt te wonen ben ik de afgelopen maanden flink los gegaan. Googel even op “mestfabriek” en “Roosendaal” en we komen elkaar tegen. Ik geef ruiterlijk toe dat ik voor de bestuurders van onze stad een luis in de pels ben. Prima, die zijn nodig volgens mij, om te blijven beseffen dat het jeukt.

De wethouder gaat net als de meeste politici op sociale media geen discussie aan. We lezen in de regionale krant, vaak vertekende berichten. Journalisten zijn blijkbaar niet altijd in staat om een gemeenteraardsvergadering correct samen te vatten. Dus de “burgerjournalisten” die we tegenwoordig allemaal samen zijn, die komen vanzelf in opstand. Ook ik…

imageWaarom? Omdat ik tot in mijn vezels besef dat een Biomineralen Fabriek naast de bestaande Vuilverbranding van SITA/SUEZ niet bepaald een verrijking is voor ons leefmilieu. Ik heb politieke partijen aangesproken op hun verantwoording. Ik ben fan en supporter van de Werkgroep Biomineralen. Een club mannen die meer verstand heeft van de gevolgen voor ons milieu dan de gemeenteraad van onze stad. Alle inspanningen van deze werkgroep en enkele weldenkende politici ondersteund door verontruste burgers, hebben er voorlopig toe geleid dat er een nieuwe Mileu Effect Rapportage komt. De Gemeenteraad vond dat uiteindelijk toch wel nodig.

Bij deze MER plaats ik meteen een kanttekening, omdat ik uit alles opmaak dat het de gemeenteraadsleden vooral te doen is om het “gerust stellen” van de inwoners van Roosendaal. Of ze echt beseffen dat een mestfabriek ongezond is EN op deze locatie naast een woonwijk niet thuis hoort, daar twijfel ik nog aan. De tijd zal het gaan leren.

Mocht die Mestfabriek onverhoopt er toch gaan komen, dan gaan we als bewoners van Roosendaal er qua gezonde lucht niet op vooruit. En wellicht tonen onderzoeken over een 30 jaar aan, dat we hogere percentages met longziekten of andere kwalen aantreffen in Roosendaal.

Als dit in 2046 zover mocht komen, en mijn kleindochter vraagt tzt als ik 84 ben aan mij:

“Opa, waarom hebben jullie daar niks aan gedaan toen in 2016?”.
Dan zal mijn antwoord zijn: “Tja, Carice, we hebben daar met een heleboel mensen wat aan willen doen, maar er was in die tijd veel geld mee gemoeid, en er waren jaren daarvoor al plannen gemaakt, waar de wijze politici niet op terug durfde te komen. Ze durfden ook hun wethouders en partijbesluiten niet af te vallen, dus tja, de democratie heeft er voor gezorgd dat we nu in de SHITZOOI zitten hier”.